Изберете езикова версия
« Назад

Антоанета Василева: Конференцията „Балканите в XXI век – българският поглед“ внася нещо ново в изследванията на процесите в Югоизточна Европа

Интервюто на професор Антоанета Василева е по повод на втората годишна конференция, организирана от факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС на тема: „Балканите в XXI век – българският поглед“. Факултетът има традиции в изследване на проблемите на Балканския регион. Той има сериозен потенциал да се превърне в притегателен център за обучение на магистри и докторанти от съседните страни.

За да научите повече, вижте:
http://inews.bg/Бизнес/Антоанета-Василева-Конференцията-Балканите-в-XXI-век-българският-поглед-внася-нещо-ново-в-_l.a_c.382_i.375083.html