Изберете езикова версия
« Назад

Биография

Проф. д-р Антоанета Василева

Антоанета Василева

Антоанета Василева е професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). От 2011 г. до 2014 г. тя е декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя преподава Международен бизнес, Международни бизнес операции, Регионални практики в международния бизнес и Международен маркетинг в бакалавърски и магистърски програми на специалност „Международни икономически отношения“ на български и английски език. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Води лекционен курс в съвместната магистърска програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ на УНСС и Nottingham Trent University, Великобритания, а също така и в българо-японската програма по „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Участва в редица университетски, национални и международни проекти.

 

В периода 2002-2006 г. Антоанета Василева е директор на Центъра по международна икономика, политика и право в ИСК при УНСС. Участва в издателския съвет на сп. „Международни отношения“, България, сп. Vision, Македония и сп. China-USA Business Review, САЩ. Член е на Съюза на икономистите в България и основател на Клуба на специалистите по търговия и международен бизнес. Членува в Европейската академия по международен бизнес (EIBA).

 

Антоанета Василева е завършила специалност „Международни икономически отношения“ във ВИИ „Карл Маркс“, сега УНСС – гр. София (1984 г.). Тя е специализирала международен мениджмънт и маркетинг в Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Барселона (1997 г.), City University Business School – понастоящем Cass Business School, Лондон (1997, 1998 г.), Asia-Pacific University, Бепу, Япония (2005 г.), International Academy – “F+U”, Берлин (2005 г.) и Associazione Retericerca, Торино (2006 г.). Владее английски и руски, ползва немски и испански език. Антоанета Василева притежава научната степен „доктор“ по икономика (България 2000 г.) и доктор по бизнес администрация (САЩ 2002 г.). Печели конкурс за асистент (1995 г.), старши асистент (1998 г.), главен асистент (2000 г.), доцент (2004 г.) и професор (2011 г.) в Университет за национално и световно стопанство, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“.

 

Антоанета Василева е омъжена за Цветан Василев, мажоритарен собственик и Председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка (КТБ) АД (2003-2014 г.). Имат една дъщеря — Радосвета Василева.