Изберете езикова версия
« Назад

Глобален мениджмънт и маркетинг – японският опит – Василева А. и авт. колектив, УИ Стопанство, София, 2008 г.

Антоанета Василева - Глобален мениджмънт и маркетинг – японският опит – Василева А. и авт. колектив, УИ Стопанство, София, 2008 г.

Василева А. и колектив, УИ Стопанство, София, 2008 г.

(сборникът е издаден на български и английски език)

 

Тази книга ще Ви разкрие какво представляват истинските японски управленски практики и как икономическите, политическите и културни стереотипи в Япония се променят от глобализацията. Тайната на японския мениджмънт се крие не само в японското културно наследство, образователната система или държавното регулиране, но също и в организацията на фирмите и институциите.

 

Японските мениджърски практики за дългосрочно наемане на работа и заплащане според трудовия стаж и влиянието на фирмените профсъюзи не биха могли да функционират без японския стил на институционално устройство и фирмената структура на пазара, включваща системата на главните банки, „кейретсу” групите и публично-частното партньорство. Отношенията правителство – бизнес могат да бъдат пример и в много други страни, но това, което прави процеса в Япония уникален, е специфичната система на държавно регулиране, което работи в условията на тази институционална рамка. Моделът на сътрудничество и държавна подкрепа осигурява защита срещу корпоративни фалити, предизвикани от лошо управление или високата вътрешна задлъжнялост.

 

Едно често цитирано японско предимство е процесът на стратегическо планиране. Други пазарни анализатори свързват международната конкурентоспособност на мощните японски гиганти с тоталното управление на качеството. Кръжоците по качество и концепцията за контрол върху разходите са свързани с един процес на непрекъснато усъвършенстване на работата и намаляване на разходите и дефектите – т.нар. „каизен”.

 

Доц. д-р А. Василева е автор на частта „Конкурентни стратегии на японските компании на японския пазар”, а така също и на казусите „Растеж чрез диференциация – примерът на Meiji Dairies Co” и „Crown Creative предизвиква бъдещето”.