Изберете езикова версия
« Назад

Дебатът за реформата в бюджета на ЕС и българският принос в него – Василева А., сборник „Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза”, Мираж – 96, София, 2009 г.

(статия, сборник „Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза”, Мираж – 96, София, 2009 г.)

 

Дебатът относно реформата на бюджета на ЕС е многопластов. В него изкристализират различни аспекти, които имплицитно предполагат проблеми, свързани с национално-държавното начало при отстояване интересите на страните от ЕС. В рамките на Комуникационната стратегия на България за членството и в ЕС, МС на Р. България стимулира активен диалог по въпросите на бюджетната политика на ЕС между различните слоеве на обществото. Повишаването на информираността създава предпоставки за вземане на оптимални решения при кандидатстване на европейско финансиране и запознаване с най-добрите практики.

 

В доклада са отразени мненията по гореспоменатите въпроси, изразени на кръгла маса на тема „Реформата в бюджета на ЕС”, проведена с участието на представители на бизнеса, държавната и общинска администрация, университетски преподаватели и консултанти.

 

Отправени са конкретни препоръки към правителството.