Изберете езикова версия
« Назад

Делово общуване и преговори в международния бизнес – Василева А. и колектив, Нова звезда, София, 2006 г.

Антоанета Василева - Делово общуване и преговори в международния бизнес – Василева А. и колектив, Нова звезда, София, 2006 г.

 Василева А. и колектив, Нова звезда, София, 2006 г.

(учебно помагало)

 

Книгата има за цел да предостави теоретични знания и формира практически умения при осъществяване на бизнес комуникации и воденето на делови преговори. Вниманието е концентрирано върху:

 

  • значението, формите и функциите на съвременните бизнес комуникации;
  • правилата и принципите на деловото общуване;
  • бизнес етиката при междукултурното общуване;
  • спецификите при работа в международен екип;
  • стратегиите и тактиките при водене на международни делови преговори.

 

Книгата е предназначена за студенти, предприемачи и мениджъри, както и за всички, които искат да бъдат успешни „комуникатори”.

 

Темите са разработени както следва: доц. д-р А. Василева – гл. 1 и 2, Б. Андонов – гл. 3 и т. 9 от гл. 4, доц. Ив. Стойчев – гл. 4 (т.1-8) и гл. 5.