Изберете езикова версия
« Назад

Маркетинг и мениджмънт в Япония – Василева А. и колектив, УИ Стопанство, София, 2006 г.

Антоанета Василева - Маркетинг и мениджмънт в Япония – Василева А. и колектив, УИ Стопанство, София, 2006 г.

Василева А. и колектив, УИ Стопанство, София, 2006 г.

(сборник с казуси)

 

Целта на сборника е да представи японския стил на мениджмънт и маркетинг чрез казуси от реалния бизнес в Япония. Тя е предназначена за студенти – бакалаври и магистри, а също и за мениджъри, които се интересуват от тайната на успеха на японските компании на световния пазар.

 

В какво се крият конкурентните предимства на Тойота, Мейджи, Сноубранд, Краун Криейтив и другите японски фирми? С какво България е известна в Япония? Това ще разберете, като прочетете казусите, разработени от преподаватели от УНСС по проект JICA – Японска агенция за международно сътрудничество, и ИСК при УНСС със съдействието на Азиатско – Тихоокеанския университет Ритсумейкан, Япония.

 

Те са резултат от целенасочено проучване и обработка на емпиричен материал, предоставен от самите фирми с цел решаване на конкретни проблеми от практиката. От тях Вие ще се убедите, че в основата на японския стил на мениджмънт стоят управленската автономия, наемането на служители за целия период на трудов стаж, вземането на решения с консенсус, активната дейност на фирмените профсъюзи, егалитарната система на обезщетения и др.

 

Доц. д-р А. Василева е автор на увода и на следните казуси – N. 5, N11, N12.