Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::findByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::findByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15

Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::findOneByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::findOneByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15

Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::countByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::countByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15
Международен бизнес и глобализация – Василева А., НБМГ, София, 2010 г. | Vassileva.info
Изберете езикова версия
« Назад

Международен бизнес и глобализация – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

Антоанета Василева - Международен бизнес и глобализация – Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

 Василева А., НБМГ, София, 2010 г.

(монография) 

 

Настоящата монография има за цел да анализира развитието на международния бизнес в условията на глобализация. Фокусът се поставя върху поведението на отделните стопански единици – международните компании, малките и средни предприятия и новосъздадените международни фирми, т.нар. „глобални предприемачи”, т.е. по какъв начин те се вписват в глобализационните процеси и как оползотворяват възможностите на глобалния пазар. Внимание се отделя на решението на фирмата да се превърне в „глобален играч” и съответно на стратегиите, които тя разработва и прилага. Не е подмината и връзката научно-технически постижения – електронен бизнес – глобализация.

 

Работата е структурирана в пет тематични единици, всяка от които е подчинена на темата за глобализацията. Акцентите в отделните глави са както следва:

 

    • Първа глава разкрива основните категории и тенденции в международния бизнес;
    • Втора глава представя теоретичните основи на международния бизнес и причините за интернационализация на фирмите;
    • Трета глава е посветена на глобализацията и влиянието и върху международния бизнес;
    • Четвърта глава предлага оценка на възможностите на глобалния пазар;
    • Пета глава дискутира стратегията за превръщането на една фирма в глобална.

 

Прилагайки интердисциплинарен подход се добавят и близки теми, свързани с използването на информацията и знанието като ценен ресурс при създаването на глобалните фирми, утвърждаването на корпоративната социална отговорност и глобалното лидерство.

 

Продължение на темата може да се намери в монографията „Съвременни форми на международен бизнес”.