Изберете езикова версия
« Назад

На съвременнотo общество са нужни проактивни личности с лидерски потенциал и способност да мислят…

Проф. Антоанета Василева разкрива приоритетите си като декан на Факултет „Международна икономика и политика (МИП)“ в УНСС. Акцент е поставен върху новите императиви във висшето образование, качеството на обучение, реализацията на студентите и др. Изследователската дейност на преподавателите във факултета не удовлетворява само потребностите на науката и практиката, тя има отношение към по-широк кръг от проблеми, свързани с човешкия прогрес и развитие. Студентите във Факултет „МИП“ се обучават и възпитават като глобални граждани в академичен и в етичен аспект.

 

Повече за другите идеи на проф. Василева можете да прочете на http://www.businesslady.eu/component/k2/item/412-на-съвременнотo-общество-са-нужни-проактивни-личности-с-лидерски-потенциал-и-способност-да-мислят…