Изберете езикова версия
« Назад

Не преставайте да следвате мечтите си!

Проф. Антоанета Василева споделя вижданията си за съвместната дейност между факултет „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Студентската асоциация за изследване на международните отношения.

 

За да научите повече, вижте: www.saimo-bg.org/wp-content/uploads/2012/.../saimo-newsletter 1.pdf