Изберете езикова версия
« Назад

Нова магистратура в МИО праща в световния бизнес

Проф. Антоанета Василева и доц. Иван Стойчев информират за магистърските програми на катедра „МИО и бизнес“ в УНСС, които се предлагат в различни форми и отговарят на европейските стандарти в обучението. Внимание заслужават двете нови магистърски програми – „Международен бизнес и мениджмънт“ (съвместен проект с Nottingham Trent University, Великобритания и Poznan University of Economics, Полша) и „Международен бизнес в Интернет“.

 

Повече за конкурентните предимства на новите магистърски програми вижте на http://inews.bg/Добри-практики/Нова-магистратура-в-МИО-праща-в-световния-бизнес_l.a_c.458_i.322712.html