Изберете езикова версия
« Назад

Правната регламентация на публично-частното партньорство и информираността на обществото – Василева А., сборник „Ролята на медиите при работа по проекти, съфинансирани от ЕС”, УИ Стопанство, София, 2008 г.