Изберете езикова версия
« Назад

Проф. Василева: Университетите трябва да се научат да работят в конкурентна среда

Проф. Василева отговаря на въпроси за партньорските програми на Катедра „МИО и бизнес“ в УНСС, за новите магистърски програми на катедрата за учебната 2013/2014 г., за условията за прием, за практическата насоченост на обучението и др.

 

Повече за интервюто виж:  http://akademika.bg/2013/09/проф-василева-университетите-трябва/