Изберете езикова версия
« Назад

Публична лекция за „Политическата икономия и Kазусът Южна Корея” в УНСС

На 26.03.2014г. д-р Хан Мин Йон, съветник в посолството на Република Корея у нас, изнесе публична лекция пред студентите от специалност „Международни икономически отношения” на УНСС.
В лекцията си на тема: „Въведение в политическата икономия – Kазусът Южна Корея” д-р Мин Йон говори за политическата икономия и демокрацията, за либерализацията на финансовите пазари и отражението й върху икономиката, коментира възхода на Южна Корея от една от най-бедните страни през 50-те години на миналия век до 12-та икономическа сила в света.

Срещата бе организирана по инициатива на проф.д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес” и със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет "Международна икономика и политика".

 

За да научите повече, вижте:
http://unwe.biz/vuvedenie-v-politicheskata-ikonomiia-koreiskiiat-sluchai/