Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::findByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::findByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15

Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::findOneByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::findOneByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15

Strict Standards: Declaration of Cornerstone\EntityManager::countByFilter() should be compatible with Doctrine\ORM\EntityManager::countByFilter($filter) in /home/vassilev/public_html/Cornerstone/EntityManager.php on line 15
Публично-частно партньорство. Икономика, управление, предизвикателства – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2009 г. | Vassileva.info
Изберете езикова версия
« Назад

Публично-частно партньорство. Икономика, управление, предизвикателства – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2009 г.

Антоанета Василева - Публично-частно партньорство. Икономика, управление, предизвикателства – Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2009 г.

Боева Б., А. Василева, УИ Стопанство, София, 2009 г.

(монография)

 

Идеята за написването на настоящата монография е породена от дългогодишната работа на екипа в интердисциплинарната проблематика на международния бизнес. Убедени, че стратегическите решения на бизнеса и на държавата са успешни при наличие на качествена и съществена информация по проблема, авторите се ориентират към изследване на икономиката на публично-частното партньорство като цяло, както и на най-често прилаганите форми на неговата реализация. Рационалността на един или друг подход за ефективното изпълнение на ангажиментите на държавата към гражданите за осигуряване на качествени обществени блага е последователно изведена в началните глави на книгата. Безспорно важно значение за тях е привеждане на някои от теоретичните възгледи, ползвани за осмисляне на международния бизнес като тези за разходите по сделката и др. Идеята е да се потърси отговора коя е пресечната точка на интересите на държавата и бизнеса да поемат сложния път на стратегическо сдружаване в хода на създаване и предлагани важни за качеството на живот на гражданите услуги в областта на транспорта, здравеопазването, образованието и комуналните услуги. Последователно са изведени и рисковете, определящи резултатността на публично-частното партньорство.

 

В книгата се застъпват и финансовите аспекти на проблема. Обстойно са изследвани въпросите на проектното финансиране – от теоретично и дефинитивно равнище се върви към задълбочено представяне на неговите финансови механизми. В контекста на предназначението на проектното финансиране се представят и съпътстващите го рискови ситуации. Идеята за избягване на акцента върху повърхността определи и включването на последната група въпроси – държавата в публично-частното партньорство. В случая убедени от стратегическата значимост на проблема, авторите се опитват да излязат от преразказа за законовата рамка и да отидат към изследване на една по-обхватна материя – доброто държавно управление (good governance) на публично-частното партньорство.

 

Гл. 1, 2, 3, са написани от доц.д-р А. Василева, а гл. 4 и 5 – от проф. д.ик.н. Б. Боева