Изберете езикова версия
« Назад

ПЧП – иновативен подход с възможност за иновации – Василева А., сборник „Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство” – Димант, Бургас, 2009 г.

(статия, сборник „Интегриране на България в европейското иновационно и образователно пространство” – Димант, Бургас, 2009 г.)

 

Статията разкрива ПЧП в нова светлина – като приоритет на икономическото развитие и център на конкурентните инициативи на ЕС. Различните модели на сътрудничество между държавата и частния сектор благоприятстват иновациите при проекти за изграждане на транспортна инфраструктура, индустриални зони, високотехнологични центрове, фотоволтаични паркове и др.

 

Описаният пример за добра практика – моделът на ПЧП е гр. Гюсинг, Австрия, доказва как обединените усилия на общината, бизнеса и науката могат да доведат до успех при осигуряването на енергия от естествени възобновяеми източници с постигане на редица преки и непреки ползи – висока икономическа ефективност, устойчиво развитие и подем на всички свързани отрасли.